Μπαρούτης Ανάργυρος

Δάσκαλος-Διευθυντής

Μαστρογιάννη
Δήμητρα

Δασκάλα Α-Β τάξεων

Κουτσουμπάκης
Ανδρέας

Δάσκαλος Γ΄ τάξης


Χαπίδης
Σάββας

Δάσκαλος Δ΄ τάξης

Φώτου
Ελένη

Δασκάλα Ε΄ τάξης

Βλαχογιάννη Αικατερίνη

Δασκάλα ΣΤ΄τάξης

Μάκας
Κωνσταντίνος

Γυμναστής

Λιβιεράτου Αικατερίνη

Δασκάλα Αγγλικών

Μαρούδη Αναστασία

Δασκάλα Πληροφορικής

Μάκρα Ευσταθία

Δασκάλα Γερμανικών

Scroll to Top