ΕΔΥ – Ενημέρωση γονέων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Επικοινωνούµε µαζί σας για να σας ενηµερώσουµε για την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) στο σχολείο φοίτησης του παιδιού σας. Η ΕΔΥ (ιδρυθείσα µε βάση το άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013) αποτελεί ένα νέο καινοτόµο  θεσµό µε σκοπό τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών …

ΕΔΥ – Ενημέρωση γονέων Διαβάστε Περισσότερα »