ΩΡΕΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 
08.00 – 08.15 (15′)  Υποδοχή μαθητών
08.15 – 09:40 (85΄) 1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45΄- 2η διδακτική ώρα 40΄)
09:40 – 10:00 (20΄) διάλειμμα
10:00 – 11:30 (90΄) 2η διδακτική περίοδος
11:30- 11:45 (15΄) διάλειμμα
11:45 – 12:25 (40΄) 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 (10΄) διάλειμμα
12.35- 13:15 (40΄) 6η διδακτική ώρα – (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

Scroll to Top