Η τσάντα στο σχολείο


Λεπτομέρειες Event

Αυτό το γεγονός τελείσε στις 07 Ιούνιος 2019


Σας ενημερώνουμε ότι, το Δημοτικό Σχολείο Αιδηψού σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4/19-09-2018 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, θα υλοποιήσει για τους υπόλοιπους μήνες του σχολικού έτους 2018-19  τη δράση με θέμα: « Η τσάντα στο σχολείο».

Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.

Ο Σύλλογος  Διδασκόντων του Δημοτικού σχολείου Αιδηψού αποφάσισε να παραμένει η τσάντα των μαθητών/τριών στο σχολείο για τις Παρασκευές: 21 Σεπτεμβρίου, 5 & 19 Οκτωβρίου, 9 & 23 Νοεμβρίου, 7 & 14 Δεκεμβρίου,  11 & 25 Ιανουαρίου, 8 & 22 Φεβρουαρίου, 1 & 15 Μαρτίου, 5 & 12 Απριλίου, 17 & 31 Μαΐου και 7 Ιουνίου.

Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.

Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον  χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.

Σημειώνεται, τέλος ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση.

Ο    Δ/ΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Καραμουσλής Αθανάσιος

Scroll to Top