Ενημέρωση Γονέων Στ΄ τάξης.


Λεπτομέρειες Event

Αυτό το γεγονός τελείσε στις 14 Δεκέμβριος 2018


Οι γονείς της  Δ΄ τάξης  μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Δευτέρα  8:15πμ – 9:00πμ

 

Scroll to Top