Ενημέρωση γονέων Ε΄ τάξης


Λεπτομέρειες Event

  • Date:

Τη Δευτέρα 8/10 θα πραγματοποιηθεί  συνάντηση

Ενημέρωσης-Συνεργασίας με τους γονείς των

μαθητών/ιών της Ε΄, ώρα 9:00-9:40 π. μ.  στην αίθουσα της τάξης.

Επίσης, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, ώρα 9:00-9:40 π. μ.

μπορείτε να ενημερώνεστε  για τους μαθητές/ιες.

Η δασκάλα της Ε΄

Λίτσα Αλεξάνδρα

Scroll to Top