Γιορτή 28ης Οκτωβρίου


Λεπτομέρειες Event

Αυτό το γεγονός τελείσε στις 28 Οκτώβριος 2019


Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου  τα εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Οι μαθητές/τριες θα είναι στο σχολείο στις 9:00 π.μ. Η γιορτή του σχολείου θα αρχίσει στις 9:30 πμ. και είναι ανοιχτή σε όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει. Μετά τη γιορτή οι μαθητές/τριες θα καταθέσουν στεφάνι στο Ηρώο στην πλατεία και θα κάνουν δοκιμαστική παρέλαση. Οι γονείς θα πάρουν τα παιδιά από την πλατεία 11:00 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Οι μαθητές/τριες θα είναι στο σχολείο στις 9:00 π.μ. Στις 9:15 π.μ. θα πάμε στην εκκλησία για τη Δοξολογία και μετά την κατάθεση των στεφανιών  θα ακολουθήσει η παρέλαση του σχολείου. Οι γονείς θα πάρουν τα παιδιά από την πλατεία.

Ο Δ/ντής του Σχολείου

Ανάργυρος Μπαρούτης

 

Scroll to Top